#AllezAUS Website Alert

#AllezAUS 'Let's Go Australia'

FOLLOW THE TEAM

Marathon Swimmer Kai Edwards Completes Aussie Olympic Swim Team

 

Marathon Swimmer Kai Edwards Completes Aussie Olympic Swim Team

Author imageAOC

The Australian Olympic Committee has selected Kai Edwards to his debut Olympics in the 10km Open Water Swim.